مجله اینترنتی آئین و اندیشه

واجبات نماز

واجبات نماز جزو آندسته از اعمالی است که ارتباط مستقیمی با قبولی یا ابطال نماز دارد ولی آیا همه ما میدانیم واجبات نماز چیست ؟

یادگیری واجبات نماز از آن جهت که جزو احکام مبتلا به به حساب می آید بر هر مسلمانی واجب و ضروری است.

در این سلسله مطالب از مجله اینترنتی حق لاین، شما را با تمام واجبات و ارکان نماز آشنا و احکام مربوط به آنرا بیان کرده ایم.