مجله اینترنتی آئین و اندیشه

واجبات نماز چیست؟ سیر تا پیاز واجبات و ارکان نماز را یکجا بخوانید!

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

دانستن کامل احکام واجبات نماز از آن جهت که ارتباط مستقیم با صحت یا ابطال نماز دارد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
در این نوشته از سرویس آموزش احکام شرعی بطور کامل و مبسوط به این بحث پرداخته ایم، پس تا انتها با ما باشید.

واجبات نماز

پیش از پرداختن به ارکان نماز و احکام مربوط به آن، میبایست واجبات نماز را بدانیم تا بعد از آن، بتوانیم در مورد ارکان صحبت کنیم زیرا ارکان نماز جزئی از واجبات است.

مطابق فتوای تمام مراجع، یازده چیز در نماز واجب است و حتما باید بجای آورده شود، در غیر اینصورت بسته به اینکه کدام یک از این واجبات یازده گانه کم و کاست داشته حکم جداگانه ای دارد که در ادامه بیان میکنیم.

واجبات یازده گانه نماز عبارتند از:

 • نیت: بدین معنا که نمازگزارباید نمازش را به قصد تقرب به خدا یا انجام دستور او بجای بیاورد.
 • قیام: برای کسی که توانایی ایستادن دارد واجب است هنگام نیت وهنگام قیام متصل به رکوع درحالت ایستاده باشد.
 • تکبیره الإحرام: گفتن «الله اکبر» در ابتدای نماز
 • رکوع: بعد از قرائت حمد و سوره یا تسبیحات خود را بقدری خم کند که کف دستها به زانو برسد.
 • سجود: بعد ازاینکه نمازگزار از رکوع بلند شد باید به سجده برود و هفت عضو شامل پیشانی، کف دو دست، هر دو زانو، و دو انگشت بزرگ پا بر زمین قرار بگیرد.
 • قرائت: خواندن سوره حمد و یک سوره کامل دیگر بعد از آن در رکعت اول و دوم نماز از دیگر واجبات نماز است.
 • ذکر: گفتن اذکار مخصوص در حالت رکوع و سجده و…
 • تشهد: نمازگزار باید در رکعت دوم و آخر، بعد از سجده دوم به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی بدهد.
 • سلام: گفتن سلام بعد از تشهد رکعت آخر
 • ترتیب: رعایت تریب اجزاء نماز، مثلا رکوع باید پیش از سجده انجام شود و ذکر قرائت باید قبل از رکوع باشد.
 • موالات: نمازگزارباید کارهای نماز مانند رکوع و سجود و تشهّد را پی در پی و پشت سر هم به جا آورد و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند، نمازش باطل است.
واجبات نماز
واجبات نماز

ارکان نماز کدام اند؟

ارکان نماز شامل پنج مورد از واجبات یازده گانه ای است که در بالا توضیح دادیم و تفاوتهایی با دیگر واجبات نماز دارند.

این را هم بخوانید:  نماز نافله و هرآنچه باید درباره آن بدانید[راهنمای کامل+احکام جزئی]

واجبات نماز (به استثنای ارکان) درصورتی که سهوا (غیر عمدی) کم یا زیاد شود (مثلا از روی فراموشی) موجب بطلان نماز نمیگردد و تنها اگر عمدا کم یا زیاد شود، نمازرا باطل میکند.

اما ارکان پنچ گانه نماز، حکمش با دیگر واجبات نماز فرق میکند و چنانچه عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود موجب باطل شدن نماز میشود.

رکن به معنای پایه و ستون میباشد و در نماز هم ارکان حکم ستون را دارند، بنابراین اگر حتی یک ستون کم یا زیاد شود باعث فروریختن کل نماز میشود.

از میان واجبات نماز، پنج تای آنها رکن هستند:

 • نیت
 • تکبیره الإحرام
 • قیام هنگام تکبیره الإحرام و قیام متصل به رکوع
 • رکوع
 • دو سجده در هر رکعت

بنابراین از موارد یازده گانه واجبات، اگر پنج مورد بالا که جزو ارکان نماز هستند، چه عمدا و چه سهوا کم یا زیاد شود نماز باطل میشود و باید از سر خوانده شود.َ

و اما شش مورد دیگر (که جزو واجبات نماز هستند ولی رکن نیستند) تنها در صورتی که عمدا کم یا زیاد شود نماز را باطل میکند و چنانچه سهوا یا از روی فراموشی خللی در آنها پدید بیاید نماز صحیح است.

ارکان نماز

دیگر احکام مرتبط

اکثر مراجع مشهور معتقدند کم یا زیاد کردن ارکان نمازچه عمدی چه سهوی نماز را باطل میکند اما عده دیگری از ایشان میگویند زیاد کردن سهوی ارکان، نماز را باطل نمیکتد.

این را هم بخوانید:  آیات سجده قرآن و همه احکام مربوط به آنها را یاد بگیرید!

هرگاه نمازگزار بطور سهوی رکنی را فراموش کند، تا زمانی که وارد رکن بعدی نشده باید آن رکن فراموش شده را بجای بیاورد در غیر اینصورت همانطور که گفته شود نماز باطل میشود.

با سپاس از شما که این مقاله را تا انتها مطالعه کردید، از شما میخواهیم چنانچه توضیحات واجبات نماز برای شما مفید بوده است این نوشته را برای دیگران هم بفرستید.

اگر این مطلب مفید است، آنرا به اشتراک بگذارید!