دانستن کامل احکام واجبات نماز از آن جهت که ارتباط مستقیم با صحت یا ابطال نماز دارد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
در این نوشته از سرویس آموزش احکام شرعی بطور کامل و مبسوط به این بحث پرداخته ایم، پس تا انتها با ما باشید.

واجبات نماز

پیش از پرداختن به ارکان نماز و احکام مربوط به آن، میبایست واجبات نماز را بدانیم تا بعد از آن، بتوانیم در مورد ارکان صحبت کنیم زیرا ارکان نماز جزئی از واجبات است.

مطابق فتوای تمام مراجع، یازده چیز در نماز واجب است و حتما باید بجای آورده شود، در غیر اینصورت بسته به اینکه کدام یک از این واجبات یازده گانه کم و کاست داشته حکم جداگانه ای دارد که در ادامه بیان میکنیم.

واجبات یازده گانه نماز عبارتند از:

واجبات نماز
واجبات نماز

ارکان نماز کدام اند؟

ارکان نماز شامل پنج مورد از واجبات یازده گانه ای است که در بالا توضیح دادیم و تفاوتهایی با دیگر واجبات نماز دارند.

این را هم بخوانید:  آموزش غسل جمعه با تمام جزئیات!

واجبات نماز (به استثنای ارکان) درصورتی که سهوا (غیر عمدی) کم یا زیاد شود (مثلا از روی فراموشی) موجب بطلان نماز نمیگردد و تنها اگر عمدا کم یا زیاد شود، نمازرا باطل میکند.

اما ارکان پنچ گانه نماز، حکمش با دیگر واجبات نماز فرق میکند و چنانچه عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود موجب باطل شدن نماز میشود.

رکن به معنای پایه و ستون میباشد و در نماز هم ارکان حکم ستون را دارند، بنابراین اگر حتی یک ستون کم یا زیاد شود باعث فروریختن کل نماز میشود.

از میان واجبات نماز، پنج تای آنها رکن هستند:

بنابراین از موارد یازده گانه واجبات، اگر پنج مورد بالا که جزو ارکان نماز هستند، چه عمدا و چه سهوا کم یا زیاد شود نماز باطل میشود و باید از سر خوانده شود.َ

و اما شش مورد دیگر (که جزو واجبات نماز هستند ولی رکن نیستند) تنها در صورتی که عمدا کم یا زیاد شود نماز را باطل میکند و چنانچه سهوا یا از روی فراموشی خللی در آنها پدید بیاید نماز صحیح است.

ارکان نماز

دیگر احکام مرتبط

اکثر مراجع مشهور معتقدند کم یا زیاد کردن ارکان نمازچه عمدی چه سهوی نماز را باطل میکند اما عده دیگری از ایشان میگویند زیاد کردن سهوی ارکان، نماز را باطل نمیکتد.

این را هم بخوانید:  قیام متصل به رکوع چیست و چه حکمی دارد؟

هرگاه نمازگزار بطور سهوی رکنی را فراموش کند، تا زمانی که وارد رکن بعدی نشده باید آن رکن فراموش شده را بجای بیاورد در غیر اینصورت همانطور که گفته شود نماز باطل میشود.

با سپاس از شما که این مقاله را تا انتها مطالعه کردید، از شما میخواهیم چنانچه توضیحات واجبات نماز برای شما مفید بوده است این نوشته را برای دیگران هم بفرستید.