قیام متصل به رکوع از آن دسته احکامی است که معمولا عموم مردم در فهم آن دچار مشکل میشوند.
در این پست از سرویس آموزش احکام شرعی، شما را با حکم شرعی ایستادن متصل به رکوع آشنا میکنیم.

توجه: اگر از طریق موتورهای جستجو وارد این صفحه شده اید؛ توصیه میکنیم مقاله ما درباره ارکان نماز را هم بخوانید!

قیام متصل به رکوع چیست؟

منظور از«قیام» همان ایستادن است و قیام متصل به رکوع یعنی آخرین لحظه پیش از رکوع بدن ایستاده باشد.
به عبارت دیگر، قبل از اینکه انسان به رکوع نماز برود بدن باید در حالت ایستاده باشد.

مثلا اگر شخصی پیش از رکوع مجبور شود بهر دلیلی خودش را خم کند، وقتی ذکررا تمام کرد،
پیش از آنکه به رکوع برود، باید کاملا بایستد، آنگاه از حالت قیام (ایستاده) رکوع نماز را بجای بیاورد.

یک مثال دیگر:
فرض کنید شما در حال گفتن تسبیحات اربعه هستید که ناگهان زانویتان شروع به خارش میکند.
برای خاراندن زانو، اندکی کمر خود را خم میکند تا دستتان به محل خارش برسد.
در حین خاراندن زانوی مبارک، تسبیخات اربعه تمام شده و نوبت به انجام رکوع میرسد.

حال اگر در همان وضعیت نیمه خمیده، به رکوع بروید نماز شما باطل است و باید از سر بخوانید.
بنابراین این در مثال فوق، باید روند خارش را متوقف کرده و بدن را کاملا راست کنید آنگاه به رکوع بروید.

این را هم بخوانید:  چرا سگ نجس است ؟ حکم نگهداری سگ در خانه
قیام متصل به رکوع

حکم قیام متصل به رکوع چیست؟

به گفته تمام مراجع، ایستادن پیش از انجام رکوع از ارکان پنج گانه نماز میباشد.
ارکان نماز به آن دسته از واجباتی گفته میشود که ترک آن چه عمدی چه سهوی، موجب بطلان نماز میشود و باید دوباره خوانده شود.

قیام پیش از انجام رکوع هم از آن جهت که جزو ارکان نماز میباشد، ترک آن به هر دلیلی که باشد کل نماز را باطل میکند.
یعنی چنانچه بر اثر فراموشی یا بی حوصلگی و… قیام متصل به رکوع را از قلم انداختید باید نماز را دوباره بجای بیاورید.

رعایت مکث بعد از ذکر واجب است؟

برخی مردم براین باور هستند که بعد از خواندن حمد و سوره یا تسبیحات اربعه باید لحظه ای مکث کرد و سپس به رکوع رفت.
و چنانچه این مکث انجام نشود یا اذکار مستحب مانند الله اکبر گفته نشود، نماز باطل شده و باید دوباره خوانده شود.

این درحالی است که به فتوای اکثر مراجع رعایت مکث بعد از قرائت، ارتباطی با قیام متصل رکوع ندارد و از ارکان نماز نیست.
همینکه پیش از رکوع بدن در حالت قیام باشد درست است ونیازی نیست تا حتما بعد از اتمام ذکر یا تسبیحات سکوت کنید.
یعنی چنانچه شما بعد از اتمام حمد و سوره یا تسبیخات اربعه بلافاصله و بدون مکث به رکوع بروید درست است.

این را هم بخوانید:  واجبات نماز چیست؟ سیر تا پیاز واجبات و ارکان نماز را یکجا بخوانید!

چند حکم بدرد بخور دیگر

در اینجا برخی از دیگر احکام قیام متصل به رکوع که دانستن آنها برای هر نمازگذاری واجب هست را برایتان ذکر میکنیم:

قیام بعد از رکوع چه حکمی دارد؟

حالا که قیام قبل از رکوع را بیان کردیم خوب است حکم قیام بعد از رکوع را هم بدانیم.

ایستادن بعد از انجام رکوع بنابرگفته مراجع از واجبات نماز بوده است اما رکن نیست.
یعنی اگر سهوا قیام بعد از رکوع را فراموش کردید میتوانید نماز را ادامه بدهید نیاز به خواندن دوباره نیست.

آنچه در زمینه احکام قیام متصل به رکوع بیان کردیم، فتوای مشهور مراجع بود که خدمتتان تقدیم شد.
ممکن است در برخی جزئیات، بعضی از مراجع فتوای متفاوت داشته باشند که خوب است در دفاتر ایشان سوال کنید.

این را هم بخوانید:  آیات سجده قرآن و همه احکام مربوط به آنها را یاد بگیرید!